Gå till innehåll
eFyss logotype

Introduktion till eFYSS

5.  Generella verkningsmekanismer

Kroppens anpassning till fysisk aktivitet medieras genom effekt på molekylära processer som till exempel energiproduktion, mekanisk belastning, låggradig kronisk inflammation, oxidativ stress och kväveoxidmetabolism.

Sådana molekylära processer påverkar nybildning av till exempel transportproteiner, mitokondrier, nervceller, synapser, blodkärl och benvävnad samt stamceller det vill säga celler med regenerativ potential.

Ovan nämnda processer på molekylär-, cell- och vävnadsnivå tillsammans med förbättrad reglering av homeostas bidrar till effekter på organ- och systemnivå som förbättrad slagvolym, vävnadsgenomblödning, syrgastransport och kroppssammansättning samt sänkt blodtryck.

Sådana multifaktoriella processer kan leda till förbättrad reglering av blodsocker, blodtryck och blodkoagulation, starkare skelett samt bättre kondition, muskelstyrka och kognitiv förmåga. Brist på reglering av dessa processer kan medföra utveckling och progress av sjukdom.

Sidinformation

Publicerad: 
2023-08-02
Senast uppdaterad: 
2023-08-22