Gå till innehåll
eFyss logotype

Introduktion till eFYSS

2. Att ge råd om fysisk aktivitet

2.1 Förebygga och behandla

Rådgivning om fysisk aktivitet syftar till att:

 • förebygga (se kompletterande fysisk aktivitet)
 • bota sjukdom/tillstånd
 • lindra symtom
 • minska samsjuklighet
 • minska funktionsbegränsningar
 • minska progress
 • förhindra återfall.

Vid rådgivning i syfte att behandla sjukdom bör råd även ges i syfte att förebygga sjukdom. Eftersom samsjuklighet är vanligt vid många sjukdomstillstånd kan råd behöva ges för att behandla flera sjukdomar samtidigt.

Mikaela visar

Figur 1: Råd i behandlande syfte bör, i möjligaste mån, integreras med råd i förebyggande syfte. Behandlingen kan pågå en begränsad tidsperiod på till exempel 8–12 veckor, men i de flesta fall handlar det om en livslång beteendeförändring.

2.2 Rådgivning är en process

Rådgivning om fysisk aktivitet, kan ses som en process och utgår från ett personcentrerat samtal. Det finns flera steg och faktorer att beakta. Processen följer den generiska modellen för levnadsvanor som gäller för allt arbete inom hälso- och sjukvården, det vill säga: Uppmärksamma, Åtgärda och Följa upp Pdf, 3.4 MB. (Figur 2):

Figur 2 : Schematisk modell för rådgivning om fysisk aktivitet där den generiska modellen för levnadsvanor – Uppmärksamma, Åtgärda och Följa upp - kan ses parallellt med den mer detaljerade beskrivningen av rådgivningsprocessen.

 1. Bedömning: bedöm grad av fysisk aktivitet, fysisk funktion, individens förändringsberedskap och motivation.
 2. Målsättning: sätt realistiska mål som accepteras av individen.
 3. Individanpassad fysisk aktivitet: lägg upp en plan för typ av aktivitet (aerob och muskelstärkande, dos (intensitet, duration och frekvens) och form av fysisk aktivitet (till exempel promenad, cykling, gympa).
 4. Monitorering: övervaka och kontrollera den fysiska aktiviteten för att eventuellt modifiera råden där.
 5. Utvärdering: ta ställning till progression och modifiering.

2.3 eFYSS vid rådgivning respektive rehabilitering

eFYSS kan användas som digitalt kunskaps- och beslutsstöd vid såväl rådgivning om fysisk aktivitet som vid rehabilitering. Rådgivning kan genomföras till exempel inom ramen för metoden fysisk aktivitet på recept, FaR®. Själva genomförandet av den fysiska aktiviteten vid rådgivning sker utanför hälso- och sjukvården, eftersom ingen medicinsk övervakning eller handledning av fysioterapeut anses vara nödvändig. Uppföljningen görs däremot inom hälso- och sjukvården.

Se FYSS- kapitel Fysisk aktivitet på recept – FaR® . Pdf, 191.3 kB.

Vid rehabilitering däremot, sker genomförandet av den fysiska aktiviteten inom hälso- och sjukvården, eftersom medicinsk övervakning eller handledning av vårdpersonal med tillräcklig kunskap, såsom fysioterapeut, är nödvändig. Efter avslutad rehabilitering bör råd om livslång fysisk aktivitet ges.

2.4 Progression

Progression, det vill säga en gradvis ökning av dos (intensitet, duration och frekvens) är viktigt för att undvika muskuloskeletala skador eller kardiovaskulära komplikationer. Progression är särskilt viktig när det gäller intensiteten.

Progression över tid: Vid ordination av fysisk aktivitet på hög intensitet, rekommenderas att inleda på måttlig intensitet. Progressionen kan behöva ske över veckor eller månader beroende på hälsotillståndet.

Progression under ett träningspass: För vissa diagnoser kan det vara extra viktigt att börja med låg/måttlig intensitet innan ökning till måttlig/hög intensitet. Rekommenderad fysisk aktivitet vid diagnosen migrän är ett exempel på när en extra lång uppvärmning rekommenderas.

Sidinformation

Publicerad: 
2023-08-03
Senast uppdaterad: 
2023-08-23