Gå till innehåll
eFyss logotype

Tillgänglighetsredogörelse

Region Stockholm står bakom webbplatsen eFYSS. Här beskriver vi på en övergripande nivå hur denna webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi listar eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vårt mål är att eFYSS ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som hänvisar patienter.

Vi håller successivt på att utveckla eFYSS för att förbättra tillgängligheten eftersom vi för närvarande inte uppfyller alla kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Teknik
Det kan finnas mindre problem som påverkar skärmläsaranvändare, särskilt i mobilläget eftersom utvecklingen har fokuserats på desktop.

Språk
Rubrikstruktur och texter håller en bra nivå generellt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Du kan kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av eFYSS.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet.

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kan du också vända dig till Myndigheten för digital förvaltning.

Kontakta oss

Frågor och synpunkter om innehållet, gällande information/fakta, tas emot av redaktionen på YFA: info@yfa.se

Gällande teknik/plattform: kunskapswebbar.hsf@regionstockholm.se

Sidinformation

Publicerad: 
2023-08-17
Senast uppdaterad: 
2023-08-23