Gå till innehåll
eFyss logotype

Tillgänglighetsredogörelse för eFyss.se

Region Stockholm står bakom webbplatsen efyss.se. Här beskriver vi på en övergripande nivå hur denna webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi listar eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du tycker att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. kunskapswebbar.hsf@regionstockholm.se

Du kan också kontakta oss om du behöver innehåll från Region Stockholms webbplats som inte är tillgängligt för dig.

Du kan också kontakta oss på följande sätt

Frågor och synpunkter om innehållet, gällande information/fakta, tas emot av redaktionen på YFA: info@yfa.se

Tillsyn

Det är Myndigheten för digital förvaltning, som har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Eventuella synpunkter kan påtalas på digg.se Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

Det förekommer att HTML-koden inte validerar på webbplatsen.

Det förekommer att felmeddelanden inte visas med annat än text.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Det förekommer pdf-filer som inte är tillgänglighetsanpassade.

Det förekommer att komponenter har för låg färgkontrast mot intilliggande färger. Problemet gäller bilder.

Hur vi har testat webbplatsen

Efyss.se har granskats manuellt av en utomstående part (Axess lab)

Senaste bedömningen gjordes den januari 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 25 april 2024.

Sidinformation

Publicerad: 
2023-08-17
Senast uppdaterad: 
2024-05-02