Gå till innehåll
eFyss logotype

Allmänna rekommendationer

Om rekommendationerna

De allmänna rekommendationerna kan användas för att identifiera individer med otillräcklig fysisk aktivitet, samt i det förebyggande arbetet, medan de diagnosspecifika rekommendationerna är basen vid behandling av sjukdomstillstånd.

Om den diagnosspecifika rekommendation inte uppfyller den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet och stillasittande anges det som ”kompletterande fysisk aktivitet” direkt efter den diagnosspecifika rekommendationen i eFYSS.

Individer som inte kan nå upp till de allmänna rekommendationerna, på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, bör vara så aktiva som tillståndet medger. Lite är bättre än inget.

Länkar till rekommendationerna:

De allmänna rekommendationerna om fysisk aktivitet och stillasittande för vuxna, äldre, barn och vid graviditet är framtagna av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) som stöd för hälso- och sjukvården, men även som vägledning för beslutsfattare och allmänhet. Rekommendationerna är granskade och antagna av Svenska Läkaresällskapets (SLS) nämnd.

Sidinformation

Publicerad: 
2023-08-10
Senast uppdaterad: 
2024-03-22