Gå till innehåll
eFyss logotype

Om eFYSS

1. eFYSS

eFYSS är ett digitalt kunskaps- och beslutsstöd som kan användas vid rådgivning om fysisk aktivitet och stillasittande i syfte att förbygga och behandla olika sjukdomstillstånd.

1.1 Samarbete mellan Region Stockholm och YFA

eFYSS är framtaget i samarbete mellan Region Stockholm och Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) med stöd av statsbidrag.

1.2 Vetenskapligt underlag

Det vetenskapliga underlaget för eFYSS är boken FYSS 2021. Redaktörer ansvariga för bearbetning och anpassning av texter till eFYSS: Ing-Mari Dohrn, Margareta Emtner, Maria Hagströmer, Eva Jansson (YFA).

Granskare av bearbetade texter till eFYSS: Mats Börjesson, Margareta Eriksson, Stefan Lundqvist, Lena Lönnberg, Anders Mellén, Kirsti Skavberg Roaldsen, Carl-Johan Sundberg, Åsa Thurfjell, Birgit Vahlberg, Mikael Vestlund Wibom, Anita Wisén.

Läs mer eller beställ boken FYSS 2021: fyss.se Länk till annan webbplats.

1.3 Upphovsrätt

eFYSS är en öppen webbsida som förvaltas av Region Stockholm. Region Stockholm har enligt avtal nyttjanderätt av materialet i eFYSS för publicering och spridning i regionens kanaler.

eFYSS får nyttjas av alla regioner och kommuner samt annan verksamhet i Sverige som bedriver hälso- och sjukvård. Texterna får användas som informations- och utbildningsmaterial under förutsättning att texten återges i oförändrad ordalydelse och att ”Copyright Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA)” uppges.

Enligt lagen om upphovsrätt är allt annat mångfaldigande av innehållet i eFYSS, helt eller delvis, inklusive översättning till annat språk, förbjudet utan skriftligt medgivande av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet. eFYSS® och FYSS® är registrerade varumärken som ägs av YFA.

1.4 Citering

Referens till eFYSS anges enligt:
Dohrn IM, Emtner M, Hagströmer M och Jansson E. 2023. eFYSS. https://efyss.se [Hämtad datum]

Referens till FYSS-kapitel anges enligt:
[Kapitelförfattare].[Kapitelnamn]. I: Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA). Dohrn IM, Jansson E, Börjesson M, Hagströmer M, red. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS 2021. Stockholm: Läkartidningen Förlag AB; 2021.

1.5 Författare diagnoskapitel FYSS 2021

Alkoholberoende och skadligt bruk Asgeir Mamen, Agneta Öjehagen
Artros Ewa Roos, Hans Lund, Carsten Bogh Juhl
Astma Margareta Emtner, Kjell Larsson
Benartärsjukdom Eva Jansson, David Bergqvist, Agneta Ståhle
Blodfettsrubbningar Martin Lindgren, Carl Johan Behre, Lena Björck
Cancer Yvonne Wengström, Anna Johnsson, Renske Altena, Helene Rundqvist,
Demens Kristin Taraldsen, Ingvild Saltvedt, Jorunn L. Helbostad
Depression Eva Andersson, Anders Hovland, Jill Taube, Bengt Kjellman, Lena Hedlund, Egil W. Martinsen
Diabetes typ 1 Johan Jendle, Åsa Tornberg
Diabetes typ 2 Johan Jendle, Åsa Tornberg
Fibromyalgi Margareta Emtner, Kaisa Mannerkorpi, Eva Kosek
Förmaksflimmer Knut Gjesdal, Agneta Ståhle, Vegard Malmo
Hjärtsvikt Maria Borland, Maria Schaufelberger, Åsa Cider
Hypertoni Mats Börjesson, Stefan Lundqvist, Aron Onerup, Daniel Arvidsson, Björn Dahlöf
Insomni Göran Kecklund, John Axelsson
Klimakteriebesvär Hanna Lindblom, Emilia Berin, Anna-Clara Spetz Holm, Lotta Lindh-Åstrand, Mats Hammar
Kranskärlssjukdom Maria Bäck, Agneta Ståhle, Lars Svennberg, Åsa Cider
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom Margareta Emtner, Karin Wadell, Kjell Larsson
Lungfibros Margareta Emtner, Karin Wadell, Maria Nykvist, Magnus Sköld
Metabola syndromet Margareta Hellgren, Stefan Lundqvist
Migrän Emma Varkey, Mattias Linde
Multipel skleros Marie Kierkegaard, Sverker Johansson, Fredrik Piehl
Myosit Helene Alexanderson, Carina Boström
Osteoporos Ann-Charlotte Grahn Kronhed, Helena Salminen, Eva Ribom
Parkinsons sjukdom Ylva Hivand Hiorth, Guido Alves, Maria H Nilsson
Polycystiskt ovariesyndrom Angelica Lindén Hirschberg, Agneta Ståhle
Psoriasis Marcus Schmitt-Egenolf, Agneta Ståhle
Reumatoid artrit Nina Brodin, Emma Swärdh, Ralph Nisell
Rygg- och nackbesvär Wim Grooten, Eva Rasmussen Barr, Per Svedmark
Ryggmärgsskada Jan Lexell, Sophie Jörgensen, Kristina Fagher
Schizofreni Lena Hedlund, Jill Taube
Stroke Carin Willén, Gunnar Grimby, Katharina Stibrant Sunnerhagen
Systemisk lupus erythematosus Carina Boström, Elisabet Svenungsson, Helene Alexanderson
Ångest Anders Hovland, Egil W. Martinsen, Bengt Kjellman, Jill Taube, Lena Hedlund, Eva Andersson
Övervikt och obesitas Ylva Trolle Lagerros, Stephanie Bonn, Anne Christenson

Sidinformation

Publicerad: 
2023-08-02
Senast uppdaterad: 
2023-08-23