Gå till innehåll
eFyss logotype

Allmänna rekommendationer

Vuxna 18-64 år

FYSS allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet och stillasittande för vuxna (18–64 år) baseras på den starka evidens som finns för de många hälsoeffekter som kan nås genom fysisk aktivitet.

De allmänna rekommendationerna kan användas i det dagliga kliniska arbetet för att uppmärksamma personer som är otillräckligt fysiskt aktiva. Vid rådgivning bör den fysiska aktiviteten anpassas till den enskilde individens intressen och hälsotillstånd, vid behov enligt de diagnosspecifika rekommendationerna. Personcentrerad rådgivning kan ske enligt metoden Fysisk aktivitet på recept, FaR®.

De allmänna rekommendationerna är även viktiga för det preventiva folkhälsoarbetet där hälso- och sjukvården har en unik roll som en av de viktigaste arenorna.

Dekorationsbild: Två kvinnor och två män joggar i en park på sommaren