Gå till innehåll
eFyss logotype

Allmänna rekommendationer

Äldre från 65 år

FYSS allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet och stillasittande för äldre (från 65 år) baseras på den starka evidens som finns för de många hälsoeffekter som kan nås genom fysisk aktivitet. Regelbunden fysisk aktivitet är viktig genom hela livet och bidrar till ett hälsosamt åldrande med god livskvalitet. Äldre personer har god effekt av fysisk aktivitet och det är aldrig för sent att börja.

De allmänna rekommendationerna kan användas i det dagliga kliniska arbetet för att uppmärksamma personer som är otillräckligt fysiskt aktiva. Vid rådgivning bör den fysiska aktiviteten anpassas till den enskilde individens intressen och hälsotillstånd, vid behov enligt de diagnosspecifika rekommendationerna. Personcentrerad rådgivning kan ske enligt metoden Fysisk aktivitet på recept, FaR®.

De allmänna rekommendationerna är även viktiga för det preventiva folkhälsoarbetet där hälso- och sjukvården har en unik roll som en av de viktigaste arenorna.

Dekorationsbild: En yngre och en äldre kvinna pratar och skrattar