Gå till innehåll
eFyss logotype

Allmänna rekommendationer

Barn och ungdomar

FYSS allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet och stillasittande för barn och ungdomar (0–17 år) är framtagna för att främja fysisk och mental hälsa samt fysisk kapacitet under uppväxtåren, och för att påverka framtida hälsa och minska risken för vissa kroniska sjukdomar i vuxenlivet.

De allmänna rekommendationerna är viktiga för det preventiva folkhälsoarbetet där hälso- och sjukvården har en unik roll som en av de viktigaste arenorna.

De allmänna rekommendationerna kan även användas i det dagliga kliniska arbetet för att uppmärksamma barn och ungdomar som är otillräckligt fysiskt aktiva. Vid individuell rådgivning om fysisk aktivitet bör hänsyn tas till hälsotillstånd och individuella intressen, samt till att mognads- och tillväxtprocesserna hos barn och ungdomar påverkar en rad fysiska, psykiska och sociala kapaciteter och förmågor.

Fysisk aktivitet på recept, FaR®, är en evidensbaserad metod för personcentrerad rådgivning som har tagits fram och utvärderats för vuxna. I dagsläget saknas effektstudier som utvärderat metoden på barn och ungdomar. Resultat från ett fåtal genomförbarhetsstudier tillsammans med positiva erfarenheter från flera regioner visar dock att metoden FaR® kan användas som behandling för barn från 6 år och uppåt. Målgrupp är barn och ungdomar som är otillräckligt fysiskt aktiva och som utvecklat ohälsa, eller som tillhör en riskgrupp för att utveckla ohälsa till följd av en fysiskt inaktiv livsstil.

Fysisk aktivitet kan vara en viktig del av behandlingen för barn och ungdomar vid flera diagnoser, såsom astma, depression och obesitas.

Observera att de diagnosspecifika rekommendationerna i eFYSS gäller vuxna, från 18 år.

Dekorationsbild: Fyra barn hoppar på en studsmatta