Gå till innehåll
eFyss logotype

Psoriasis

Indikation

Vid psoriasis är fysisk aktivitet indicerat i kombination med farmakologisk behandling. Rökfrihet och hälsosamma matvanor är också indicerat.

Effekter av fysisk aktivitet

Personer med psoriasis och samtidig övervikt eller obesitas bör rekommenderas aerob fysisk aktivitet tillsammans med kostomläggning för att minska sjukdomsaktivitet (++).
(Hittills genomförda studier omfattar endast personer med psoriasis och samtidig övervikt eller obesitas).

Aerob fysisk aktivitet

Intensitet

Duration minuter / vecka

Frekvens dagar / vecka

MåttligMinst 150

3—7

eller

Hög

Minst 75

3—5

eller

Kombinerad måttlig och hög intensitet i minst 90 minuter/vecka , t ex 30 minuter, 3 dagar/vecka

Muskelstärkande fysisk aktivitet

Antal övningar

Repetitioner

Set

Frekvens dagar / vecka

Evidens otillräcklig

Kompletterande fysisk aktivitet
Komplettera med muskelstärkande fysisk aktivitet enligt de allmänna rekommendationerna.

Diagnosspecifika råd

 • Den fysiska aktiviteten bör utformas individuellt.
 • För att minska hudirritation rekommenderas att använda bekväma, löst sittande träningskläder utan hårda sömmar, att duscha direkt efter den fysiska aktiviteten och att smörja in sig när huden fortfarande är lite fuktig.
 • En del personer med psoriasis vill inte exponera sin hud i samband med träningsaktiviteter och kan behöva stöd för att komma över detta hinder.
 • Vid samtidig ledpåverkan bör den fysiska aktiviteten initialt vara handledd av fysioterapeut.

Risker och samsjuklighet

Vid psoriasis finns en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och för psoriasisartrit. Den som ger råd om fysisk aktivitet gör en individuell riskbedömning innan behandling med fysisk aktivitet inleds. Detta inkluderar även beaktande av eventuella kontraindikationer. Samtidig hjärt-kärlsjukdom eller psoriasisartrit ska dessutom vara optimalt behandlad.

Se FYSS-kapitel Riskbedömning vid fysisk aktivitet. Pdf, 136.7 kB.

Interaktion med läkemedel

Det finns inga säkert kända interaktioner mellan fysisk aktivitet och samtidig läkemedelsbehandling vid psoriasis. Även om forskningen är begränsad tyder den på en positiv, additiv effekt av läkemedelsbehandling och fysisk aktivitet.

Bedöma och utvärdera

Förslag på instrument för att bedöma och utvärdera effekter av fysisk aktivitet vid psoriasis och övervikt eller obesitas.

Fysisk aktivitet

 • Aktivitetsminuter
 • Rörelsemätare

Fysisk kapacitet/fysisk funktion

Konditionstest

 • Rating of Perceived Capacity scale (RPC-skalan)
 • Gångtest (6 eller 12 minuter)
 • Cykeltest (Åstrand eller Ekblom-Bak)

Styrketest

Sjukdomsspecifika mått

 • Psoriasis Area and Severity Index (PASI)

Livskvalitet

 • Dermatology Life Quality Index (DLQI)

Se även FYSS-kapitel Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet Pdf, 1.1 MB..

Verkningsmekanismer

Effekter av fysisk aktivitet vid psoriasis kan troligen relateras till:

 • minskad låggradig kronisk inflammation
 • förbättrad mitokondriefunktion i huden
 • minskad oxidativ stress
 • sänkta nivåer av blodfetter.