Gå till innehåll
eFyss logotype

PCOS

Indikation

Vid PCOS är fysisk aktivitet indicerat tillsammans med rökfrihet, hälsosamma matvanor och viktkontroll.

Effekter av fysisk aktivitet

Kvinnor med PCOS och samtidig övervikt eller obesitas bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för att minska androgennivåer (++), kroppsvikt och BMI (++).

Aerob fysisk aktivitet

Intensitet

Duration minuter / vecka

Frekvens dagar / vecka

MåttligMinst 300

3—7

eller

Hög

Minst 150

3—5

eller

Kombinerad måttlig och hög intensitet i minst 180 minuter/vecka, t ex 60 minuter, 3 dagar/vecka

Muskelstärkande fysisk aktivitet

Antal övningar

Repetitioner

Set

Frekvens dagar / vecka

8—10

8—12

1—3

2—3

Kompletterande fysisk aktivitet
Rekommenderad fysisk aktivitet vid PCOS uppfyller de allmänna rekommendationerna om fysisk aktivitet.

Diagnosspecifika råd

 • Den fysiska aktiviteten bör utformas individuellt.
 • Kvinnor med PCOS kan förbättra viktkontroll och kroppssammansättning genom ökad fysisk aktivitet och förbättrade kostvanor.
 • Deltagande i idrott bör uppmuntras genom att PCOS kan vara en fördel vid idrottsprestation genom förhöjda androgennivåer.
 • PCOS har samband med övervikt/obesitas samt metabola syndromet och därmed en ökad risk att på sikt utveckla typ 2-diabetes. Fysisk aktivitet är därför nödvändigt i preventivt och behandlande syfte.

Risker och samsjuklighet

Vid PCOS finns en ökad förekomst av kardiovaskulära riskfaktorer som till exempel hypertoni och hyperlipidemi vilket ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Den som ger råd om fysisk aktivitet gör en individuell riskbedömning innan behandling med fysisk aktivitet inleds. Detta inkluderar även beaktande av eventuella kontraindikationer. Samtidig hjärt-kärlsjukdom ska dessutom vara optimalt behandlad.

Se FYSS-kapitel Riskbedömning vid fysisk aktivitet . Pdf, 136.7 kB.

Interaktion med läkemedel

Det finns inga kända interaktioner mellan fysisk aktivitet och samtidig läkemedelsbehandling av insulinresistens, övervikt eller obesitas vid PCOS. Metformin kan förstärka effekten av livsstilsintervention vid PCOS.

Bedöma och utvärdera

Förslag på instrument för att bedöma och utvärdera effekter av fysisk aktivitet vid PCOS och övervikt/obesitas.

Fysisk aktivitet

 • Aktivitetsminuter
 • Rörelsemätare

Fysisk kapacitet/fysisk funktion

Konditionstest

 • Rating of Perceived Capacity scale (RPC-skalan)
 • Gångtest (6 eller12 minuter)
 • Cykeltest (Åstrand eller Ekblom-Bak)

Styrketest

Sjukdomsspecifika mått

Biomarkörer

 • HbA1c

Blodtryck

Viktkontroll

 • Vikt
 • Midjemått

Livskvalitet

Polycystic Ovary Syndrome Quality of Life scale (PCOSQOL)

Se även FYSS-kapitel Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet. Pdf, 1.1 MB.

Verkningsmekanismer

Effekter av fysisk aktivitet vid PCOS kan troligen relateras till:

 • ökad insulinkänslighet
 • ökad koncentration av könshormonbindande globulin i blodet och därmed sänkt nivå av fritt testosteron.