Gå till innehåll
eFyss logotype

Övervikt och obesitas

Indikation

Vid övervikt och obesitas är fysisk aktivitet indicerat tillsammans med hälsosamma matvanor och viktkontroll som förstahandsåtgärd. Farmakologisk och/eller kirurgisk behandling kan vara indicerat som tillägg vid obesitas.

Effekter av fysisk aktivitet

Personer med övervikt eller obesitas bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet, tillsammans med kostomläggning, för att minska minst 5 procent i kroppsvikt (++), minska BMI (++), andel kroppsfett (++) och midjemått (++) samt öka fettfri massa (++) och förbättra kondition (++).

Aerob fysisk aktivitet

Intensitet

Duration minuter / vecka

Frekvens dagar / vecka

MåttligMinst 300

3—7

eller

Hög

Minst 150

3—5

eller

Kombinerad måttlig och hög intensitet i minst 180 minuter/vecka t ex 60 minuter,
3 dagar/vecka

Muskelstärkande fysisk aktivitet

Antal övningar

Repetitioner

Set

Frekvens dagar / vecka

8—10

8—12

1—3

2—3

Kompletterande fysisk aktivitet
Rekommenderad fysisk aktivitet vid övervikt och obesitas uppfyller de allmänna rekommendationerna.

Diagnosspecifika råd

 • Det är viktigt att, tillsammans med individen, sätta realistiska mål om viktnedgång. Fysisk aktivitet kan komplettera men inte ersätta kostförändringar när en person med övervikt/obesitas ska gå ner i vikt.
 • Ett dos-responssamband finns framför allt mellan aerob fysisk aktivitet och kroppsvikt. Muskelstärkande aktivitet har i första hand effekt på fettfri massa.
 • Start på låg nivå med gradvis ökning av duration och intensitet rekommenderas för att undvika skador, muskel- och ledsmärta samt för att öka motivationen.
 • Remittera till fysioterapeut för konsultation vid behov.
 • Personer med övervikt eller obesitas kan ha både fysiska och psykosociala begränsningar i samband med fysisk aktivitet. Exempel på hinder är smärta i viktbärande leder, ansträngningsinkontinens eller att känna sig obekväm med att exponera sin kropp på publika träningsanläggningar. För att kunna individanpassa träningen är det viktigt att utforska personens egna tankar om hinder och möjligheter.
 • För personer med obesitas och belastningssmärta är det lämpligt med träning där kroppsvikten kan avlastas, till exempel cykling, stavgång, bassängträning eller gymträning. Att öka vardagsaktiviteten, skapa möjligheter för träning i hemmet eller att delta i diagnosspecifika gruppaktiviteter kan också underlätta viktnedgång.
 • För att bibehålla den lägre kroppsvikten efter viktnedgång rekommenderas hälsosamma matvanor i kombination med främst aerob fysisk aktivitet under minst 300 minuter per vecka.

Risker och samsjuklighet

Vid övervikt/obesitas finns en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Den som ger råd om fysisk aktivitet gör en individuell riskbedömning innan behandling med fysisk aktivitet inleds. Detta inkluderar även beaktande av eventuella kontraindikationer. Samtidig hjärt-kärlsjukdom ska vara optimalt behandlad.

Se FYSS-kapitel Riskbedömning vid fysisk aktivitet. Pdf, 136.7 kB.

Interaktion med läkemedel

Många med övervikt/obesitas behandlas med läkemedel mot exempelvis hypertoni, diabetes och högt kolesterol. Biverkningar och interaktioner mellan dessa preparat är desamma oavsett övervikt/ obesitas.

Insulindosen kan behöva sänkas både inför och efter fysisk aktivitet eftersom insulinkänsligheten ökar.

En framgångsrik viktminskning kan innebära att doserna av andra läkemedel behöver minskas, detta gäller till exempel hypertoniläkemedel. Regelbunden uppföljning är därför viktig.

Bedöma och utvärdera

Förslag på instrument för att bedöma och utvärdera effekter av fysisk aktivitet vid övervikt och obesitas.

Fysisk aktivitet

 • Aktivitetsminuter
 • Rörelsemätare

Fysisk kapacitet/fysisk funktion

Konditionstest

 • Rating of Perceived Capacity scale (RPC-skalan)
 • Gångtest (6 eller 12 min)
 • Cykeltest (Åstrand eller Ekblom-Bak)

Funktionella test

 • Sit-to-stand test (30 eller 60 sekunder)

Sjukdomsspecifika mått

Viktkontroll

 • Kroppsvikt
 • Midjemått-BMI

Kroppssammansättning (Bioimpedans eller DEXA )

Livskvalitet

 • RAND-36

Se även FYSS -kapitel Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet Pdf, 1.1 MB..

Verkningsmekanismer

Effekter av fysisk aktivitet vid övervikt/obesitas kan relateras till:

 • ökad energiförbrukning, dels i direkt anslutning till fysisk aktivitet men även genom att ökad muskelmassa omsätter mer energi under hela dygnet
 • möjlig minskad aptit så att energiintaget minskar
 • positiv påverkan på kardiovaskulära och metabola riskfaktorer oavsett viktnedgång.