Gå till innehåll
eFyss logotype

Migrän

Indikation

Vid migrän är fysisk aktivitet indicerat som förebyggande behandling av anfall i kombination med förebyggande farmakologisk behandling. Fysisk aktivitet kan även kombineras med annan förebyggande behandling, till exempel avslappningsövningar, stresshantering och akupunktur.
Behandling med fysisk aktivitet kan vara ett alternativ för personer som inte tål, önskar eller svarar på förebyggande farmakologisk behandling.
Rökfrihet, hälsosamma matvanor, regelbunden sömn och reduktion av stress är också indicerat.

Effekter av fysisk aktivitet

Personer med migrän bör rekommenderas aerob fysisk aktivitet för att minska anfallsfrekvens (++), anfallsduration (+++) och smärta (++) samt förbättra livskvalitet (+++).

Aerob fysisk aktivitet

Intensitet

Duration

Frekvens dagar / vecka

Måttlig och hög kombinerat

Minst 90 minuter/vecka,
t ex 30 minuter/tillfälle

3—5

Muskelstärkande fysisk aktivitet

Antal övningar

Repetitioner

Set

Frekvens dagar / vecka

Evidens saknas

Kompletterande fysisk aktivitet

Antal övningar

Repetitioner

Set

Frekvens dagar / vecka

Rekommenderad fysisk aktivitet vid migrän uppfyller inte de allmänna rekommendationerna. Komplettera med muskelstärkande fysisk aktivitet.

Diagnosspecifika råd

 • Den fysiska aktiviteten bör utformas individuellt.
 • Uppvärmning och nedvarvning är viktigt i samband med fysisk aktivitet på hög intensitet.
 • För personer med ökad risk för migränattack vid fysisk aktivitet på hög intensitet, bör uppvärmningen vara extra lång, till exempel 15 minuter.
 • Stress, oregelbunden sömn, alkohol och utebliven måltid är välkända triggerfaktorer för migränanfall.
 • Vid kronisk migrän, samt om fysisk aktivitet triggar/utlöser migränattacker, bör intensitet och duration öka långsamt tills rekommenderad dos är uppnådd.

Risker och samsjuklighet

 • Fysisk träning under ett pågående migränanfall rekommenderas ej.
 • Relativa kontraindikationer är hypoglykemi, uttorkning och hög stressnivå, eftersom fysisk träning då kan trigga/utlösa migränattacker.
 • Vid migrän finns en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Den som ger råd om fysisk aktivitet gör en individuell riskbedömning innan behandling med fysisk aktivitet inleds. Detta inkluderar även beaktande av eventuella kontraindikationer. Samtidig hjärt-kärlsjukdom ska dessutom vara optimalt behandlad.

Se FYSS-kapitel Riskbedömning vid fysisk aktivitet. Pdf, 136.7 kB.

Interaktion med läkemedel

Fysisk aktivitet och läkemedelsbehandling kan kombineras som migränprofylax. Graden av fysisk aktivitet påverkar inte doseringen av läkemedel mot migrän. Om den fysiska aktiviteten leder till glesare och/eller mer lättbehandlade migränanfall, kan behovet av läkemedel minska.

Bedöma och utvärdera

Förslag på instrument för att bedöma och utvärdera effekter av fysisk aktivitet vid migrän.

Fysisk aktivitet

 • ­Aktivitetsminuter
 • Rörelsemätare

Fysisk kapacitet/fysisk funktion

Konditionstest

 • Rating of Perceived Capacity scale (RPC-skalan)
 • Gångtest (6 eller 12 minuter)
 • Cykeltest (Åstrand eller Ekblom-Bak)

Sjukdomsspecifika mått

 • Smärtdagbok
 • Migraine Disability Assessment Scale (MIDAS)

Livskvalitet

 • Migraine Specific Quality of Life (MSQ)

Se även FYSS -kapitel Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet Pdf, 1.1 MB..

Verkningsmekanismer

Det är oklart vilka mekanismer som ligger bakom effekterna av fysisk aktivitet vid migrän. De lindrande effekterna vid aerob fysisk aktivitet på måttlig till hög intensitet skulle dock kunna relateras till:

 • ökning av nivåer av beta-endorfiner och nervtillväxtfaktorn BDNF
 • påverkan på det endocannabinoida systemet.