Gå till innehåll
eFyss logotype

Metabola syndromet

Indikation

Vid metabola syndromet är fysisk aktivitet indicerat som förstahandsåtgärd tillsammans med rökfrihet, hälsosamma matvanor och viktkontroll. Farmakologisk behandling av kardiovaskulära riskfaktorer kan behövas som tillägg.

Effekter av fysisk aktivitet

Personer med metabola syndromet bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för att förbättra de faktorer som utgör metabola syndromet (++++).

Aerob fysisk aktivitet

Intensitet

Duration minuter / vecka

Frekvens dagar / vecka

Måttlig

Minst 150

3—7

eller

Hög

Minst 75

3—5

eller

Kombinerad måttlig och hög intensitet i minst 90 minuter/vecka, t ex 30 minuter, 3 dagar/vecka

Muskelstärkande fysisk aktivitet

Antal övningar

Repetitioner

Set

Frekvens dagar / vecka

8—10

8—12

1—3

2—3

Kompletterande fysisk aktivitet
Rekommenderad fysisk aktivitet vid metabola syndromet uppfyller de allmänna rekommendationerna.

Diagnosspecifika råd

 • Den fysiska aktiviteten bör utformas individuellt.
 • En hög dos fysisk aktivitet är optimalt eftersom det finns ett starkt dos-responssamband mellan fysisk aktivitet och minskning av metabola riskfaktorer.
 • Aerob fysisk aktivitet verkar generellt ha bättre effekt på metabola syndromet än muskelstärkande aktivitet medan en kombination är optimalt.
 • Vid promenader rekommenderas stabila, stötdämpande skor.
 • Livslång regelbunden fysisk aktivitet rekommenderas för att minimera de olika riskfaktorerna i metabola syndromet.
 • För ytterligare råd, se Blodfettsrubbningar, Typ 2-diabetes, Hypertoni samt Övervikt och obesitas i eFYSS.

Risker och samsjuklighet

En del personer med metabola syndromet är högriskindivider för hjärt-kärlsjukdom. Den som ger råd om fysisk aktivitet gör en individuell riskbedömning innan behandling med fysisk aktivitet inleds. Detta inkluderar även beaktande av eventuella kontraindikationer. Samtidig hjärt-kärlsjukdom och förekomst av riskfaktorer som utgör det metabola syndromet ska dessutom vara optimalt behandlade, se FYSS-kapitel Riskbedömning vid fysisk aktivitet Pdf, 136.7 kB. samt Blodfettsrubbningar, Hypertoni, Typ-2 diabetes och Övervikt och obesitas i eFYSS.

Interaktion med läkemedel

Många olika läkemedel kan vara aktuella hos individer med det metabola syndromet. Med undantag för risken för hypoglykemi vid insulinbehandling finns sällan risk för ogynnsamma interaktioner vid ökad fysisk aktivitet. En framgångsrik behandling med fysisk aktivitet kan innebära att dosering av läkemedel behöver justeras. Regelbunden uppföljning är därför viktig.

Se även Blodfettsrubbningar, Typ 2-diabetes och Hypertoni och Övervikt/Obesitas i eFYSS.

Bedöma och utvärdera

Förslag på instrument för att bedöma och utvärdera effekter av fysisk aktivitet vid metabola syndromet.

Fysisk aktivitet

 • ­ Aktivitetsminuter
 • Rörelsemätare

Fysisk kapacitet/fysisk funktion

Konditionstest

 • Rating of Perceived Capacity (RPC-skalan)
 • Gångtest (6 eller 12 minuter)
 • Cykeltest (Åstrand eller Ekblom-Bak)

Styrketest

Funktionella test

 • Sit to stand test (60 sekunder)

Sjukdomsspecifika mått

Biomarkörer

 • Lipidstatus
 • Blodglukos

Viktkontroll

 • Kroppsvikt
 • Midjemått
 • BMI

Blodtryck

Livskvalitet

 • RAND-36

Se även FYSS-kapitel Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet Pdf, 1.1 MB..

Verkningsmekanismer

Effekter av fysisk aktivitet vid metabola syndromet kan relateras till:

 • sänkta triglyceridnivåer, ökade HDL-nivåer och positiv påverkan på LDL-partiklar
 • blodtryckssänkning via flera mekanismer, till exempel minskat perifert motstånd och påverkan på det autonoma nervsystemet
 • minskad central obesitas
 • minskad risk för blodproppar genom positiv påverkan på blodlevringsfaktorer
 • ökad insulinkänslighet.