Gå till innehåll
eFyss logotype

Alkoholberoende och skadligt bruk

Indikation

Vid alkoholberoende och skadligt bruk är fysisk aktivitet indicerat tillsammans med hälsosamma levnadsvanor i kombination med psykosocial, psykologisk och/eller farmakologisk behandling.

Effekter av fysisk aktivitet

Personer med alkoholberoende och skadligt bruk bör rekommenderas aerob fysisk aktivitet för att minska alkoholkonsumtion (+), förbättra mental hälsa och självuppfattning (++) samt kondition (++).

Aerob fysisk aktivitet

Intensitet

Duration minuter / vecka

Frekvens dagar / vecka

Måttlig

Minst 150

3—7

eller

HögMinst 75

3—5

eller

Kombinerad måttlig och hög intensitet i minst 90 minuter/vecka, t ex 30 minuter, 3 dagar/vecka

Muskelstärkande fysisk aktivitet

Antal övningar

Repetitioner

Set

Frekvens dagar / vecka

Evidens saknas

Kompletterande fysisk aktivitet

Komplettera med muskelstärkande fysisk aktivitet enligt de allmänna rekommendationerna.

Diagnosspecifika råd

 • Den fysiska aktiviteten kan påbörjas så snart individen är motiverad. Initialt kan motiverande strategier behövas.
 • Om det inte finns några medicinska kontraindikationer ger fysisk aktivitet på måttlig till hög intensitet bäst effekt.

Risker och samsjuklighet

 • Vid alkoholberoende och skadligt bruk finns en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom som stroke, hypertoni, förmaksflimmer, hjärtsvikt och alkoholkardiomyopati. Den som ger råd om fysisk aktivitet gör en individuell riskbedömning innan behandling med fysisk aktivitet inleds. Detta inkluderar även beaktande av eventuella kontraindikationer. Samtidig hjärt-kärlsjukdom ska dessutom vara optimalt behandlad.

Se FYSS- kapitel Riskbedömning vid fysisk aktivitet. Pdf, 136.7 kB.

 • Det finns även en ökad risk för osteoporos, vilket ökar risken för frakturer vid fall samt en ökad risk för polyneuropati vilket kan öka skaderisken vid fysisk aktivitet. För att motverka osteoporos är det viktigt att utföra fysisk aktivitet som belastar skelettet.

Interaktion med läkemedel

Inga interaktioner har påvisats mellan fysisk aktivitet och läkemedelsbehandling vid alkoholberoende.

Bedöma och utvärdera

Förslag på instrument för att bedöma och utvärdera effekter av fysisk aktivitet vid alkoholberoende och skadligt bruk.

Fysisk aktivitet

 • ­Aktivitetsminuter
 • Rörelsemätare

Fysisk kapacitet/fysisk funktion

Konditionstest

 • Rating of Perceived Capacity scale (RPC-skalan)
 • Gångtest (6 eller 12 minuter)
 • Cykeltest (Åstrand eller Ekblom-Bak)

Styrketest

Sjukdomsspecifika mått

 • Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT)

Livskvalitet

 • RAND-36
 • WHO Quality of Life (WHOQoL)
 • Profile of Mood states (PoMs)

Se även FYSS-kapitel Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet Pdf, 1.1 MB..

Verkningsmekanismer

Effekter av fysisk aktivitet vid alkoholberoende och skadligt bruk kan troligen relateras till:

 • ökad halt av neurotransmittorer som dopamin, serotonin och noradrenalin, vilket kan minska behovet av alkohol
 • ökad värmeproduktion som leder till avslappning och bättre humör
 • distraktion, förbättrad självuppfattning och bättre tilltro till egen förmåga (self-efficacy).