Gå till innehåll
eFyss logotype

Klimakteriebesvär

Indikation

Vid klimakteriebesvär i form av vasomotorsymtom är fysisk aktivitet indicerad som förstahandsåtgärd tillsammans med rökfrihet, hälsosamma matvanor och även begränsning av kaffe, te, starka kryddor och alkohol. Vid måttliga till svåra besvär kan systemisk östrogenbehandling vara indicerad. Fysisk aktivitet har ingen effekt mot sköra slemhinnor i underlivet i samband med klimakteriet.

Effekter av fysisk aktivitet

Kvinnor i klimakteriet med vasomotorsymtom bör rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för att minska vasomotorsymtom (+ till +++) och förbättra hälsorelaterad livskvalitet, inklusive sömn (++ till +++).

Aerob fysisk aktivitet

Intensitet

Duration minuter / vecka

Frekvens dagar / vecka

Måttlig

Minst 150

3—7

eller

HögMinst 75

3—5

eller

Kombinerad måttlig och hög intensitet i minst 90 minuter/vecka, t ex 30 minuter, 3 dagar/vecka

Muskelstärkande fysisk aktivitet

Antal övningar

Repetitioner

Set

Frekvens dagar / vecka

8—10

8—12

2—3

2—3

Kompletterande fysisk aktivitet
Rekommenderad fysisk aktivitet vid vasomotorsymtom i klimakteriet uppfyller de allmänna rekommendationerna.

Diagnosspecifika råd

 • Möjligen kan hög intensitet vid aerob fysisk aktivitet, alternativt tung belastning vid muskelstärkande träning ge störst effekt.
 • Vasomotorsymtom kan utlösas av till exempel kaffe, te, starka kryddor och alkohol och stress. Genom att undvika dessa utlösande faktorer kan symtomen minskas.
 • Nattliga svettningar kan minskas genom svalt sovrum, tunna nattkläder och tunt täcke.

Risker och samsjuklighet

Klimakteriebesvär såsom vasomotorsymtom utgör i sig ingen risk vid fysisk aktivitet. Den som ger råd om fysisk aktivitet gör en individuell riskbedömning innan behandling med fysisk aktivitet inleds. Detta inkluderar även beaktande av eventuella kontraindikationer.

Se FYSS-kapitel Riskbedömning vid fysisk aktivitet. Pdf, 136.7 kB.

Interaktion med läkemedel

Vid behov kan fysisk aktivitet och läkemedelsbehandling kombineras. Vanligaste läkemedelsbehandlingen mot klimakteriebesvär är olika typer av östrogenpreparat. Dessa kan minska hjärt-kärlrisk och dödlighet – förutsatt att de sätts in inom 10 år efter menopaus och före 60 års ålder. Östrogenbehandling minskar dessutom risken för osteoporosrelaterade frakturer. Östrogenbehandling kan med fördel kombineras med fysisk aktivitet.

Bedöma och utvärdera

Förslag på instrument för att bedöma och utvärdera effekter av fysisk aktivitet vid vasomotorsymtom i klimakteriet.

Fysisk aktivitet

 • Aktivitetsminuter
 • Rörelsemätare

Fysisk kapacitet/fysisk funktion

Konditionstest

 • Rating of Perceived Capacity scale (RPC-skalan)
 • Gångtest (6 eller 12 minuter)
 • Cykeltest (Åstrand eller Ekblom-Bak)

Styrketest

Sjukdomsspecifika mått

Dagbok över vallningar

Livskvalitet

 • Womans Health Questionnaire (WHQ)
 • Greene Climacteric Scale (GCS)
 • Kupperman index (KI)

Se även FYSS -kapitel Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet Pdf, 1.1 MB..

Verkningsmekanismer

Det är oklart vilka mekanismer som ligger bakom effekterna av fysisk aktivitet på vasomotorsymtom i klimakteriet men de skulle kunna relateras till:

 • normaliserad temperaturreglering genom ökad produktion av till exempel dynorfin och beta-endorfiner i hjärnan samtidigt som produktionen av neurokinin B minskar
 • förbättrad förmåga att hantera stress
 • bättre tolerans för värmevallningar och svettning
 • minskade besvär av vasomotorsymtom genom allmänt ökat välbefinnande
 • förbättrad livskvalitet.