Gå till innehåll
eFyss logotype

Ångestsymtom och ångestsyndrom

Indikation

Vid ångestsymtom och ångestsyndrom är fysisk aktivitet indicerat tillsammans med rökfrihet, hälsosamma matvanor och begränsad alkoholkonsumtion, i kombination med kognitiv beteendeterapi (KBT) och/eller farmakologisk behandling.

Effekter av fysisk aktivitet

Personer med ångestsymtom eller ångestsyndrom bör rekommenderas aerob fysisk aktivitet för att minska ångestsymtom (+++).

Aerob fysisk aktivitet

Intensitet

Duration

Frekvens dagar / vecka

Måttlig och hög kombinerat

Minst 90 minuter,
t ex 20 minuter/tillfälle

3—5

eller

HögMinst 75

3—5

Muskelstärkande fysisk aktivitet

Antal övningar

Repetitioner

Set

Frekvens dagar / vecka

Evidens saknas
Kompletterande fysisk aktivitet
Komplettera med muskelstärkande fysisk aktivitet enligt de allmänna rekommendationerna.

Diagnosspecifika råd

 • Den fysiska aktiviteten bör utformas individuellt.
 • Ångestreduktion kan uppnås med minst 15 minuters aerob fysisk aktivitet på hög intensitet.
 • Ångestreduktion i upp till 1 år kan uppnås efter 10–12 veckors träning.
 • Många upplever ångest när de börjar sin aktivitet. Normala reaktioner på fysisk ansträngning, som till exempel pulsökning, svettning och ökad andningsfrekvens, kan misstolkas som ångestsymtom. Det kan leda till att personer, speciellt de med panikattacker, undviker fysisk aktivitet. Information om normala reaktioner på fysisk aktivitet kan underlätta.

Risker och samsjuklighet

Vid ångestsymtom och ångestsyndrom finns en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Innan behandling med fysisk aktivitet inleds gör förskrivaren en individuell riskbedömning för kardiovaskulär komplikation vid fysisk aktivitet. Samtidig hjärt-kärlsjukdom ska dessutom vara optimalt behandlad.

Se FYSS-kapitel Riskbedömning vid fysisk aktivitet. Pdf, 136.7 kB.

Interaktion med läkemedel

Det finns inga hinder för att kombinera antidepressiva läkemedel med fysisk aktivitet. Några antidepressiva läkemedel kan ge blodtrycksfall, medan andra kan ge höjt blodtryck. Vid sådana biverkningar bör blodtrycket kontrolleras, men är sällan hinder för fysisk aktivitet.

Bedöma och utvärdera

Förslag på instrument för att bedöma och utvärdera effekter av fysisk aktivitet vid ångestsymtom och ångestsyndrom.

Fysisk aktivitet

 • Aktivitetsminuter
 • Rörelsemätare

Fysisk kapacitet/fysisk funktion

Konditionstest

 • Rating of Perceived Capacity scale (RPC-skalan)
 • Gångtest (6 eller 12 minuter)
 • Cykeltest (Åstrand eller Ekblom-Bak)

Funktionella test

 • Sit-to-stand test (30 eller 60 sekunder)

Sjukdomsspecifika mått

Ångest

 • Beck Anxiety Inventory (BAI)
 • State-Trait Anxiety Inventory (STAI)
 • Generalized Anxiety Disorder 7 item scale (GAD-7)

Livskvalitet

 • RAND-36/SF-36
 • SF-12
 • EQ-5D-5L

Se även FYSS-kapitel Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet. Pdf, 1.1 MB.

Verkningsmekanismer

Effekter av fysisk aktivitet vid ångestsymtom och ångestsyndrom kan relateras till:

 • ökning av nervtillväxtfaktorn BDNF som bidrar till nybildning av hjärnceller och medverkar till att inlärd rädsla försvinner
 • förbättrad kognitiv funktion som bidrar till minskning av ångestsymtom
 • normalisering av kortisolnivåer som innebär ökad motståndskraft mot stress
 • minskning av låggradig inflammation med sänkning av CRP (C-reaktivt protein) och inflammatoriska cytokiner
 • ökad självkänsla, ökat självförtroende och ökad tilltro till den egna förmågan (self-efficacy).